Geodezyjna obsługa inwestycji Kraków

Zakres usług

Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych, które sporządza geodeta, są niezbędne do wykonania projektu budowlanego. Tyczy się to zarówno domu jednorodzinnego, sieci uzbrojenia terenu oraz dużych inwestycji kubaturowych bądź liniowych. Obecnie zakres mapy do celów projektowych jest ustalany przez projektanta/architekta, jednak dla domów jednorodzinnych przyjmujemy działkę (bądź działki) przedmiotową i pas 30 metrów wokół niej. Cennik mapy do celów projektowych jest ustalany indywidualnie, a czynnikami mającymi wpływ na cenę są: stopień zurbanizowania terenu (gęstość budynków, sieci uzbrojenia terenu, itp.), wielkość obszaru inwestycji. Wykonane mapy przekazywane są w dwóch wersjach: papierowej z klauzulą oznaczającą pozytywną weryfikację w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz elektronicznej (format dwg/dxf/dgn oraz pdf).

Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych

Oferta skierowana do inwestorów oraz przedsiębiorstw budowlanych. Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji od początku do końca, w zależności od potrzeb klienta. Do każdej inwestycji podchodzimy w sposób indywidualny. Na naszą ofertę składa się: założenie, pomiar i wyrównanie osnowy realizacyjnej, pomiar objętości mas ziemnych wykopów, nasypów, zasypek, itp., geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, tyczenie obrysu oraz osi budowli, tyczenie obrysu bądź osi fundamentów, ścian, słupów, szybów windowych i innych elementów konstrukcyjnych wraz z kontrolą ich wykonania, zakładanie reperów roboczych oraz przenoszenie wysokości na kolejne kondygnacje budynku, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, zagospodarowania terenu inwestycji, układu drogowego, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, pomiar powierzchni użytkowej lokali oraz geodezyjny monitoring obiektu budowlanego (pomiary przemieszczeń, odkształceń, osiadań budowli). Do geodezyjnej obsługi są wykorzystywane wyłącznie precyzyjne instrumenty renomowanej firmy Leica z ważnym certyfikatem serwisowym oraz wykonaną kalibracją, jak np. zrobotyzowany tachimetr Leica TCRP 1201 o dokładności pomiaru kierunku 1” oraz dokładności pomiaru odległości 1 mm + 1.5 mm/km. Taka precyzja pozwala na uzyskanie niezbędnych dokładności przy realizacji inwestycji i eliminację błędów instrumentalnych. Stosowanie najwyższych standardów oraz posiadane doświadczenie z obsługi inwestycji przemysłowych oraz kubaturowych sprawia, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów. Zachęcamy się do zapoznania z częścią naszych obsług inwestycji do zakładki Przykładowe realizacje.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest niezbędne do odbioru budynku bądź budowli i oddania go do użytku. Inwentaryzacji powykonawczej podlegają wszystkie obiekty, które wymagały uzyskania pozwolenia na budowę.

Geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie

Oferujemy wytyczenie domów jednorodzinnych, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenia, zagospodarowania terenu działki, a także fundamentów obiektów budowlanych (pale fundamentowe, stopy i ławy fundamentowe) oraz różne nietypowe zlecenia wedle życzenia klientów.

Powykonawczy pomiar powierzchni użytkowej domów, lokali, biur, hal

Wykonujemy powykonawczy pomiar powierzchni użytkowej domów, mieszkań, lokali, powierzchni biurowej czy hal. Pomiary wykonujemy i opracowujemy według aktualnie obowiązujących norm. Korzystamy z precyzyjnych urządzeń laserowych, posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonania inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej.

Prace geodezyjne związane z własnością i granicami nieruchomości

Wykonujemy wznowienia oraz ustalenia granic działek ewidencyjnych, podziałów nieruchomości, mapy do celów prawnych (np. w celu ustanowienia drogi koniecznej) oraz rozgraniczenia nieruchomości. Ceny usług są ustalane indywidualnie po przeprowadzeniu analizy danej działki ewidencyjnej

Geodezyjny monitoring obiektów budowlanych

Specjalistyczne pomiary wykonywane precyzyjnymi instrumentami geodezyjnymi, mające na celu określenie przemieszczenie, odkształcenie bądź osiadanie budowli. Wykonujemy także pomiary przemieszczeń i deformacji gruntu (np. osuwiska). Wyniki pomiarów prezentowane są najczęściej tabelarycznie względem stanu początkowego (pomiaru „0”) poprzez określenie przyrostów współrzędnych przestrzennych dX, dY, dH.

Sprawdzenie geometrii obiektów budowlanych, przemysłowych, a także suwnic i torowisk

Wykonujemy sprawdzenia pionowości i osiowości słupów, kominów przemysłowych, a także sprawdzamy ugięcie różnych elementów konstrukcji stalowej, np. belek czy dźwigarów dachowych. Ponadto badamy geometrię suwnic i torowisk (m.in. rozstaw osi, prostoliniowość, przechyłkę). W dodatku w zakresie geodezji przemysłowej dopasowujemy się do życzeń klienta, zdając sobie sprawę na podstawie zdobytych doświadczeń ze specyfiki i wymaganej dokładności tego typu prac. Takie zlecenia wykonujemy wyłącznie pewnym, skalibrowanym i precyzyjnym sprzętem. Opracowane wyniki pomiarów przekazujemy w sposób czytelny i łatwy do zinterpretowania dla zamawiającego.

Inne nietypowe zadania

Potrzebujesz poznać objętość hałdy zalegającej na Twojej działce bądź ile ziemi musisz nawieźć/zebrać, aby wyrównać teren na swojej posesji? Potrzebujesz wyznaczyć przebieg linii na boisku sportowym? To tylko nieliczne z nietypowych geodezyjnych prac, które możesz nam zlecić. Dzięki naszemu profesjonalizmowi i kreatywności do każdego zadania podchodzimy we właściwy sposób.

O firmie

Geodezja

Jesteśmy firmą, dla której priorytetem jest najwyższa jakość świadczonych usług oraz zadowolenie klienta. Naszą specjalizacją jest geodezja. Produkty naszej pracy, jak np. mapy do celów projektowych dostarczamy w wygodne dla naszych klientów miejsce. Oferujemy kompleksowe usługi geodezyjne, m.in.: pomiary sytuacyjno – wysokościowe, mapy do celów projektowych, geodezyjną obsługę inwestycji budowlanych, wytyczenie obiektów w terenie (np. domy jednorodzinne, ogrodzenia, sieci uzbrojenia terenu), podziały i rozgraniczenia nieruchomości, mapy do celów prawnych, ustalenie i wznowienie granic nieruchomości, pomiary inwentaryzacyjne, pomiary przemieszczeń, odkształceń i osiadań obiektów budowlanych oraz deformacji gruntu, pomiary powierzchni użytkowej domów, biur i lokali, a także pomiar i obliczenie objętości mas ziemnych. Prace geodezyjne wykonujemy na terenie województw małopolskiego (Kraków, Wieliczka, Bochnia, Skawina, Niepołomice, Zabierzów i okolice), podkarpackiego (Rzeszów, Stalowa Wola, Nisko i okolice). Do pracy używamy sprawdzonego i precyzyjnego sprzętu renomowanej, szwajcarskiej firmy Leica, co pozwala na uzyskanie niezbędnej dokładności i uniknięcie błędów. Posiadamy doświadczenie w geodezyjnej obsłudze budowli przemysłowych, budynków biurowych wielokondygnacyjnych, budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, hal produkcyjnych, sportowych, oczyszczalni ścieków, a także domów jednorodzinnych. Inwestujemy w ciągły rozwój, zwiększenie efektywności pracy oraz skrócenie czasu realizacji zleceń. Jeśli potrzebują Państwo sprawdzonej i świetnie orientującej się we współczesnej geodezji firmy, która rzetelnie i sprawnie wykona powierzone jej zadania oraz będzie szanować Państwa czas i pieniądze, to nasza oferta jest idealna dla Państwa potrzeb i wymagań.

Przykładowe realizacje

Kontakt

Zapraszamy do współpracy

tel: 724 511 536

email: biuro@geodezjagpm.pl

: GeodezjaGPM