Mapa do celów projektowych

W nawiązaniu do swojego pierwszego artykułu omówię szerzej pierwszą z prac geodezyjnych, ściśle związaną w inwestycją jaką jest budowa domu jednorodzinnego. Mapa do celów projektowych, zwana też mapą sytuacyjno – wysokościową jest opracowaniem kartograficznym, niezbędnym do przygotowania projektu budowlanego, który jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę. Mapy do celów projektowych wykonuje się pod