Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku

Ostatnią z czynności, którą wykonuje geodeta podczas procesu budowy domu jednorodzinnego jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Jest ona niezbędna do zakończenia budowy i odbioru budynku w nadzorze budowlanym. W tym wpisie skupię się na sporządzeniu mapy geodezyjnej z inwentaryzacji powykonawczej budynku jednorodzinnego, jednak należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wszystkich obiektów budowlanych, dla których konieczne było uzyskanie