Blog

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku

Ostatnią z czynności, którą wykonuje geodeta podczas procesu budowy domu jednorodzinnego jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Jest ona niezbędna do zakończenia budowy i odbioru budynku w nadzorze budowlanym. W tym wpisie skupię się na sporządzeniu mapy geodezyjnej z inwentaryzacji powykonawczej budynku jednorodzinnego, jednak należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wszystkich obiektów budowlanych, dla których konieczne było uzyskanie


Tyczenie budynków

W procesie budowy domu jednorodzinnego kolejną, po mapie do celów projektowych pracą geodezyjną jest wytyczenie budynku w terenie. Niniejszy wpis jest poświęcony wyłącznie niedużych inwestycji, jak tyczenie domów jednorodzinnych, budynków gospodarczych, garaży, niewielkich hal produkcyjnych lub magazynowych. W przypadku większych obiektów budowlanych mamy już do czynienia z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych, która jest bardziej złożona


Mapa do celów projektowych

W nawiązaniu do swojego pierwszego artykułu omówię szerzej pierwszą z prac geodezyjnych, ściśle związaną w inwestycją jaką jest budowa domu jednorodzinnego. Mapa do celów projektowych, zwana też mapą sytuacyjno – wysokościową jest opracowaniem kartograficznym, niezbędnym do przygotowania projektu budowlanego, który jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę. Mapy do celów projektowych wykonuje się pod


Tyczenie granic działki ewidencyjnej, wyznaczenie punktów granicznych działki

Tym razem pochylę się nad pracą z której chyba najbardziej znany jest geodeta, mianowicie tyczeniem granic działki, zwanym także potocznie jako pomiar działki lub wyznaczenie granic działki. Samo stwierdzenie pomiar działki w świetle technicznym jest nie do końca poprawne, ponieważ przez pomiar rozumie się wykonanie w terenie pomiarów geodezyjnych, takich jak pomierzenie budynków, sieci uzbrojenia


Prace geodezyjne w toku budowy domu jednorodzinnego

Swój pierwszy wpis na stronie chcę poświęcić ogólnemu przedstawieniu prac, które wykonuje geodeta w trakcie geodezyjnej obsługi inwestycji, jak budowa domu jednorodzinnego. Wykonywane w trakcie procesu są: mapa do celów projektowych, wytyczenie budynku w terenie oraz inwentaryzacja powykonawcza budynku, przyłączy oraz zagospodarowania terenu. Wspomniane prace są niezbędne w procesie budowlanym, szczegółowe omówienie każdej z osobna