Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku

Ostatnią z czynności, którą wykonuje geodeta podczas procesu budowy domu jednorodzinnego jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Jest ona niezbędna do zakończenia budowy i odbioru budynku w nadzorze budowlanym. W tym wpisie skupię się na sporządzeniu mapy geodezyjnej z inwentaryzacji powykonawczej budynku jednorodzinnego, jednak należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wszystkich obiektów budowlanych, dla których konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę i dla których musi zostać wykonany odbiór w nadzorze budowlanym., np. sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych takich jak: drogi, gazociągi, wodociągi czy dużych obiektów kubaturowych jak bloki mieszkalne czy biurowce.

Na samym początku należy zgłosić pracę, tj. inwentaryzację powykonawczą we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Po otrzymaniu materiałów z zasobu geodezyjnego należy od inwestora uzyskać jeszcze zatwierdzony plan zagospodarowania działki (część projektu budowlanego) oraz pozwolenie na budowę. Jest to o tyle ważne, że razem z mapami z inwentaryzacji powykonawczej geodeta przekazuje inwestorowi oświadczenie o zgodności obiektu budowlanego z projektem. Oba wyżej wspomniane dokumenty należy przekazać do nadzoru budowlanego aby zakończyć budowę i odebrać budynek.

Najważniejszą czynnością przy inwentaryzacji powykonawczej jest pomiar geodezyjny. Pomiarowi podlega budynek mieszkalny, zagospodarowanie terenu wokół niego, jak np. ogrodzenie, wjazd, chodniki oraz przyłącza: wodociągowe, elektroenergetyczne, gazowe i kanalizacyjne. W przypadku jeśli nie ma przyłącza kanalizacji, inwentaryzuje się szambo bądź przydomową oczyszczalnię ścieków. Jeśli wykonano drenaż bądź zbiornik na deszczówkę, także należy wykonać pomiar tych obiektów.

Pomiar wykonywany jest instrumentami geodezyjnymi, jak: tachimetr elektroniczny czy odbiornik GPS. Ważne jest, aby kontrolnie wykonać pomiar przymiarem liniowym, jak np. ruletka geodezyjna czy zwykła miarka geodezyjna. Wykonane obserwacje kontrolne pozwolą na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów oraz pomogą w razie wystąpienia wątpliwości przy kameralnym opracowaniu pomiaru, które jest następną wykonywaną czynnością.

Po wykonanym pomiarze geodezyjnym przystępujemy do opracowania pomiarów, czyli rysujemy mapę z inwentaryzacji powykonawczej, sporządzamy odpowiednie wykazy zmian danych ewidencyjnych dla działki i dla budynku oraz wykonujemy operat techniczny, który zostanie złożony do ośrodka geodezyjnego w celu weryfikacji.

Przykładowa mapa z inwentaryzacji powykonawczej

Powyżej przedstawiłem mapę z inwentaryzacji powykonawczej, akurat w tym wypadku budynków wielorodzinnych w Krakowie. Jest to efekt końcowy pracy geodety, który jest przekazany inwestorowi po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Po tym można wykonać już odbiór budynku i zakończyć proces budowy.

Z technicznych kwestii, o które pytają inwestorzy, chciałbym jeszcze dodać, że pomiar nie jest wykonywany wewnątrz budynku. Geodeta wykonuje inwentaryzację powykonawczą wyłącznie na zewnątrz budynku. Żeby wykonać pomiar budynku, musi być już w stanie docelowym, który nie spowoduje zwiększenia bądź zmniejszenia jego powierzchni zabudowy. Czyli musi być wykonana elewacja budynku (chyba, że plany nie zakładają jej wykonania). W przypadku pomiarów geodezyjnych sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z przepisami powinny zostać wykonane przed zasypaniem przewodów w gruncie, niemniej jednak często jest tak, że inwestor bądź wykonawca sieci zostawia znaczniki, gdzie przebiega sieć i podaje głębokość wykopu w którym został ułożony przewód.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *