Prace geodezyjne w toku budowy domu jednorodzinnego

Prace geodezyjne w toku budowy domu jednorodzinnego

Swój pierwszy wpis na stronie chcę poświęcić ogólnemu przedstawieniu prac, które wykonuje geodeta w trakcie geodezyjnej obsługi inwestycji, jak budowa domu jednorodzinnego. Wykonywane w trakcie procesu są: mapa do celów projektowych, wytyczenie budynku w terenie oraz inwentaryzacja powykonawcza budynku, przyłączy oraz zagospodarowania terenu. Wspomniane prace są niezbędne w procesie budowlanym, szczegółowe omówienie każdej z osobna zostanie przedstawione wkrótce. Oczywiście w trakcie budowy może pojawić się jeszcze konieczność wykonania innych prac, takich jak wytyczenie granic działki, tyczenie przyłączy kanalizacji, wodociągowego, gazu czy elektroenergetycznego, czy bardziej specjalistyczne jak geodezyjny monitoring podłoża bądź budynku (fundamentów) lub obliczenie objętości mas ziemnych (sumy nasypów i wykopów), ale w zdecydowanej większości inwestycji geodecie zostaną zlecone do wykonania 3 wspomniane na początku prace.

Inwestor rozpoczynający budowę swojego wymarzonego domu jednorodzinnego stoi przed szeregiem trudnych decyzji, które będą miały za sobą konsekwencje często jeszcze po zakończeniu procesu budowy. Będąc właścicielem działki należy wybrać projekt domu, który architekt musi odpowiednio umiejscowić na planie zagospodarowania terenu, który opracowywany jest na mapie do celów projektowych. Mapa do celów projektowych jest sporządzana na podkładzie mapy zasadniczej przez uprawnionego geodetę. Jest wzbogacona o pomiar bezpośredni w terenie, archiwalne mapy zawierające głównie sieci uzbrojenia terenu (prąd, wodociągi, gazociągi, kanalizacja, centralne ogrzewanie, telekomunikacja) oraz opracowania planistyczne (miejscowy plan zagospodarowania terenu). Dość często przy opracowaniu mapy do celów projektowych inwestor prosi o wytyczenie punktów granicznych działki w terenie (np. w celu dokładnego poznania granic działki czy pod budowę ogrodzenia). Wykonujemy tyczenie punktów na podstawie danych Ewidencji Gruntów i Budynków i wykonujemy stabilizację za pomocą drewnianego palika bądź betonowego granicznika, wedle życzenia inwestora.

wytyczony punkt graniczny zastabilizowany palikiem

 

 

 

 

 

 

 

 

wytyczony punkt graniczny zastabilizowany betonowym granicznikiem

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wykonaniu pomiaru w terenie geodeta przystępuje do opracowania kameralnego mapy. Gotową mapę do celów projektowych przesyłamy nieodpłatnie do inwestora w wersji elektronicznej w formatach pdf i dwg, tak aby architekt mógł rozpocząć wcześniej pracę na wersji elektronicznej. Po pozytywnej weryfikacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapa w wersji papierowej z klauzulą zostaje przekazana inwestorowi.

przykładowa mapa do celów projektowych

 

 

 

 

 

 

 

Po uzyskania pozwolenia na budowę i znalezieniu prac budowlanych, geodeta przystępuje do wytyczenia domu w terenie. Na ogół tyczone zostają osie konstrukcyjne budynku. Tyczenie wykonujemy koniecznie na ławach ciesielskich, tak aby wytyczone osie zostały nienaruszone podczas prac koparką przy kopaniu fundamentów. W toku prac budowlanych, w miastach takich jak np. Kraków, Wieliczka, Niepołomice czy Skawina coraz częściej zlecane jest, aby geodeta wykonał tyczenie i inwentaryzację przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Jest to związane z tym, że operator sieci z racji coraz większej urbanizacji jeszcze przed włączeniem przyłączy do sieci wymaga dokładnych informacji o ich położeniu.

wytyczone osie budynku na ławach ciesielskich

 

 

 

 

 

 

 

Po wykonaniu prac budowlanych związanych z budynkiem, sieciami uzbrojenia terenu i zagospodarowania terenu, należy wykonać inwentaryzację powykonawczą. Jest ona niezbędna do tego, aby w nadzorze budowlanym odebrać budynek. Geodeta wykonuje pomiar budynku, przyłączy oraz wykonanego zagospodarowania terenu, po czym wrysowuje pomierzone obiekty na mapę. Dodatkowo razem z mapami przekazuje oświadczenie geodety o zgodności wykonania obiektów budowlanych z projektem budowlanym.

przykładowa inwentaryzacja powykonawcza

 

 

 

 

 

 

W dalszej części opiszę bardziej szczegółowo wspomniane prace geodezyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *