Tyczenie granic działki ewidencyjnej, wyznaczenie punktów granicznych działki

Tym razem pochylę się nad pracą z której chyba najbardziej znany jest geodeta, mianowicie tyczeniem granic działki, zwanym także potocznie jako pomiar działki lub wyznaczenie granic działki. Samo stwierdzenie pomiar działki w świetle technicznym jest nie do końca poprawne, ponieważ przez pomiar rozumie się wykonanie w terenie pomiarów geodezyjnych, takich jak pomierzenie budynków, sieci uzbrojenia