Tag: pomiar geodezyjny

Mapa do celów projektowych

W nawiązaniu do swojego pierwszego artykułu omówię szerzej pierwszą z prac geodezyjnych, ściśle związaną w inwestycją jaką jest budowa domu jednorodzinnego. Mapa do celów projektowych, zwana też mapą sytuacyjno – wysokościową jest opracowaniem kartograficznym, niezbędnym do przygotowania projektu budowlanego, który jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę. Mapy do celów projektowych wykonuje się pod


Tyczenie granic działki ewidencyjnej, wyznaczenie punktów granicznych działki

Tym razem pochylę się nad pracą z której chyba najbardziej znany jest geodeta, mianowicie tyczeniem granic działki, zwanym także potocznie jako pomiar działki lub wyznaczenie granic działki. Samo stwierdzenie pomiar działki w świetle technicznym jest nie do końca poprawne, ponieważ przez pomiar rozumie się wykonanie w terenie pomiarów geodezyjnych, takich jak pomierzenie budynków, sieci uzbrojenia